martes, 31 de marzo de 2009

Un dia de treball /Un dia de trabajo/A day of work


El nostre tractor té ja uns vint anys i encara resisteix. Pels costals fem servir la Farigola, la yegua, però hi ha feines on el tractor és imprescindible...
·
Nuestro tractor tiene ya unos veinte años y aún resiste. Por los costales usamos a Farigola, la yegua, pero hay trabajos donde el tractor es imprescindible ...
·
Our tractor is now about twenty years and still resists. For the bags we use Farigola, the mare, but there are jobs where the tractor is essential ...

lunes, 30 de marzo de 2009

MARC és la 6a.Generació / 6ª Generación / 6 th Generation


Marc Capafons té 7 anys i és la 6a. Generació de la familia Capafons. L'avi Francesc, com no podia ser d'un altra manera vol que algun dels nets segueixi la saga Capafons-Ossó i no es perdi la continuitat del celler ni l'amor a la terra. Una terra que ens està donant moltes satisfaccions. Endavant Marc, tot suma !!!
·
Marc Capafons tiene 7 años y es la 6a. Generación de la familia Capafons. El abuelo Francesc, como no podía ser de otra manera quiere que alguno de los nietos siga la saga Capafons-Ossó y no se pierda la continuidad de la bodega ni el amor a la tierra. Una tierra que nos está dando muchas satisfacciones. Adelante Marc, todo suma!!!
·
Marc Capafons is 7 years old and is the 6th. Capafons generation of the family. Francesc Grandfather, how could it be otherwise, wants any grandchildren continue the saga Capafons-Ossó and never miss the continuity of the cellar or the love for the land. A land that is giving us many satisfactions. Forward Marc, great everything!!!

viernes, 27 de marzo de 2009

VI-ZZA TAST

Respon a la idea de continuar oferint la possibilitat als cellers i/o cooperatives de les dues denominacions d’origen de la nostra comarca del Priorat d’un espai, d’un indret, en definitiva, d’un lloc on poder exposar, expressar i tastar en les millors condicions els seus vins i, altrament, el Restaurant La Vi-zzeria vol continuar fent palesa la seva essència donant suport a la cultura del vi de la nostra comarca.

Fruït de la coincidència i la necessitat entre les dues parts o actors - productor (celler) i client (restaurant); creiem que no podem deixar passar el temps i les oportunitats per a continuar informant de la qualitat i el nivell dels nostres vins i , sobretot, del treball i del gran esforç dels nostres viticultors i enòlegs que dia a dia, any rera any i collita rera collita fan del raïm una expressió, un art i una forma de vida.

Amb el “Vi-zza tast” pretenem això... parlar, tastar els grans vins del Montsant i el Priorat i menjar, perquè no, una pizza que pugui maridar perfectament amb els aromes i les notes dels vins que es presentin o bé un altra plat que des del restaurant ens oferiran com a menú.

També, al llarg d’aquella setmana a partir del tast, el Restaurant La Vi-zzeria continuarà oferint el menú anomenat “La Vi-zza de la Setmana” que pel preu de 12 euros es podrà gaudir d’una pizza + una copa del vi presentat + un postre i cafè.

El calendari està pràcticament tancat. Començarà el proper 2 d’abril i acabarà el 25 de juny.

Aquests son alguns dels actors – productors que ens acompanyaran:

El tret de sortida d’aquesta iniciativa serà el dijous 2 d’abril, i tindrà com a protagonista els vins del celler Capafons-Ossó.

Hi haurà més trobades:

el dijous 9 d’abril amb el Celler Vinyes Domènech (DO Montsant);

el 16 d`abril celler Dosterras (DO Montsant);

el 23 d’abril La Cooperativa de Falset (DO Montsant) i

el 30 d’Abril (Tast de Vins del Montsant 2004 amb Fernando Zamora, degà de la Facultat d’Enologia de la URV de Tarragona).

També, el 7 de maig, el 14 maig un maridatge amb el celler Can Blau (DO Montsant); el 21 de maig celler Viñedos de Ithaca (DOQ Priorat) amb Silvia Puig i el 28 de maig Cims de porrera, amb Adriá Perez, etc…

Les jornades continuaran durant el mes de juny amb convidats d’excepció.

·

CAST

Responde a la idea de continuar ofreciendo la posibilidad a las bodegas y / o cooperativas de las dos denominaciones de origen de nuestra comarca del Priorat de un espacio, de un lugar, en definitiva, de un lugar donde poder exponer, expresar y degustar en las mejores condiciones sus vinos y, por otra parte, el Restaurante La Vino-zzeria quiere continuar haciendo patente su esencia apoyando la cultura del vino de nuestra comarca.
Fruto de la coincidencia y la necesidad entre las dos partes o actores - productor (bodega) y cliente (restaurante); creemos que no podemos dejar pasar el tiempo y las oportunidades para continuar informando de la calidad y el nivel de nuestros vinos y, sobre todo, del trabajo y del gran esfuerzo de nuestros viticultores y enólogos que día a día, año tras año y cosecha tras cosecha hacen de la uva una expresión, un arte y una forma de vida.
Con el "Vino-zza cata" pretendemos eso ... hablar, catar los grandes vinos del Montsant y el Priorat y comida, porque no, una pizza que pueda maridar perfectamente con los aromas y las notas de los vinos que se presenten o bien otro plato que desde el restaurante nos ofrecerán como menú.
También, a lo largo de esa semana a partir de la cata, el Restaurante La Vino-zzeria continuará ofreciendo el menú llamado "La Vino-zza de la Semana" que por el precio de 12 euros se podrá disfrutar de una pizza + una copa del vino presentado + un postre y café.
El calendario está prácticamente cerrado. Comenzará el próximo 2 de abril y terminará el 25 de junio.
Estos son algunos de los actores - productores que nos acompañarán:
El pistoletazo de salida de esta iniciativa será el jueves 2 de abril, y tendrá como protagonista los vinos de la bodega Capafons-Ossó.
Habrá más encuentros:
el jueves 9 de abril con la Bodega Viñas Domènech (DO Montsant);
el 16 de abril bodega Dosterras (DO Montsant);
el 23 de abril La Cooperativa de Falset (DO Montsant) y
el 30 de Abril (Cata de Vinos del Montsant 2004 con Fernando Zamora, decano de la Facultad de Enología de la URV de Tarragona).
También, el 7 de mayo, el 14 de mayo un maridaje con la bodega Can Blau (DO Montsant), el 21 de mayo bodega Viñedos de Ithaca (DOQ Priorat) con Silvia Puig y el 28 de mayo Cims de porrera, con Adriá Perez, etc ...
Las jornadas continuarán durante el mes de junio con invitados de excepción.

·

ENG

Responds to the idea of continuing to offer, to the wine cellars and /or cooperatives of the two denominations of origin of the Priorat, spaces, and places where exhibit, express and enjoy in the better conditions their wines.Then the Restaurant Vino-zzeria wants to continue supporting its core wine culture in our region.
We, the producer (winery) and client (restaurant), believe that cannot waste the time and opportunities to continue reporting on the quality and level of our wines and, above all work and great efforts of our winegrowers and winemakers who day by day, year by year harvest by harvest consider the grape as an expression, an art and a way of life.
With the "Vino-ZZA tasting" we want that ... speak, taste the great wines of Montsant and Priorat and food, why not, a pizza that can join perfectly with the aromas and notes of the wines to be presented, or another dish that the restaurant will offer us in the menu.
Also, during this week of tasting, the restaurant will offer Vino-zzeria menu called "The Vino-ZZa of theweek" that for just 12 euros you can enjoy a pizza & a drink + wine + a dessert and coffee.
The schedule is almost closed. It will begin next April 2 and ends on June 25.
These are some of the actors - producers who will be with us:
The start of this initiative will be on Thursday the 2nd of April and the star will be the wine-cellar Capafons Ossó.
There will be more meetings:
Thursday, April 9 with the Winery Viñas Domenech (DO Montsant);
16 April wine cellar Dosterras (DO Montsant);
23 April LCCU Falset (DO Montsant) and
30 April (Wine Tasting of 2004 Montsant Fernando Zamora, Dean of the Faculty of Oenology of the URV in Tarragona).
Also, the 7th and the 14 of May the cellar Can Blau (DO Montsant) , the 21st of may Vineyards winery in Ithaca (DOQ Priorat) Silvia Puig and the 28of May Cims Porrera, with Adrian Perez , etc ..
The conference will continue during the month of June with exceptional guests.

14ª FIRA VI FALSET 2009


CAT
L’Ajuntament de Falset, amb la col·laboració de la DO Monstant, la DOQ Priorat, el Consell Comarcal i l’Escola d’Enologia Jaume Ciurana, està preparant la 14a Fira del Vi. Mostra de vins de les DO’s de la comarca del Priorat que tindrà lloc els dies 1, 2 i 3 de maig i que, de nou, s’ubicarà al recinte del Castell de Falset.
·
CAST
El Ayuntamiento de Falset, con la colaboración de la DO Monsant, la DOQ Priorat, el Consell Comarcal y la Escuela de Enología Jaume Ciurana, está preparando la 14ª Feria del Vino. Muestra de vinos de las DO's de la comarca del Priorat que tendrá lugar los días 1, 2 y 3 de mayo y que, de nuevo, se ubicará en el recinto del Castillo de Falset.
·
ENG
Falset's City Council, joined with the DO Montsant, the DOQ Priorat, the District Council and the School of Oenology Jaume Ciurana, is preparing the 14th Wine Fair. The sample of wines from the OJ's in the Priorat region which will take place on 1st, 2nd and 3rd of May and, again, will be located inside the Falset's Castel.

jueves, 26 de marzo de 2009

LLIMS D'OR Oli / Aceite / Oil


CAT
LLIMS D'OR
Aquest passat novembre vam començar un nou projecte: fer oli de les oliveres de Mas de Masos. Es tracta d'un cupatge de les varietats: Arbequina, Gordal, Farga i Negreta, extret a 19 graus de temperatura. La veritat és que ens ha sorprès el resultat, perquè és excel.lent i no perquè sigui nostre !!! el voleu tastar ???
·
CAST
LLIMS D'OR
Este pasado noviembre empezamos un nuevo proyecto: hacer aceite de los olivos de Mas de Masos. Se trata de un coupage de las variedades: Arbequina, Gordal, Farga y Negrita, extraído a 19 grados de temperatura. La verdad es que nos ha sorprendido el resultado, porque es excelente y no porque sea nuestro! quiere probar?
·
ENG
LLIMS D'OR
The past November we started a new project: To produce the olive oil in Mas de Masos . It is a blend of varieties: Arbequina, Gordal, Farga, Negreta, extracted with a temperature. of 19 degrees. The truth is that the result surprised us, just because it's excellent!! Do you want to taste it???

miércoles, 25 de marzo de 2009

PRIORAT Paisatge / Paisaje / Landscape


Aquesta és la vista de Mas de Masos i el seu paisatge Prioratí, inigualable....us convidem a visitar-nos!

Esta es la vista de Mas de Masos y su paisaje Prioratino, inigualable .... os invitamos a visitarnos!

This is the view of Mas de Masos landscape of the Priorat unmatched .... we invite you to visit us!

martes, 24 de marzo de 2009

L'enòleg / El enólogo / The Winemaker


CAT
Francesc Xavier és viticultor i l'enòleg de la familia. Sempre ha estat amant de la terra i de la vinya, l'elaboració és important, però el bon producte que s'ha d'obtenir de la terra no es cosa fàcil. I menys si tens les inclemències del temps que et miren i provoquen des del cel.
Des de petit ha seguit els passos del seu pare i del seu avi Sebastià, enamorat de la terra, la vinya i ara del vi. Realitza amb entusiasme el projecte començat juntament amb els seus pares i germans per aconseguir un somni familiar.
Des de sempre ha intentat treballar la terra de la forma més ecológicament possible i a partir de la collita 2007 s'ha entrat en el C.C.P.A.E. per a obtenir el primer vi ecológic. Sempre ha cregut que la conservació del ecosistema, fauna i flora són el camí a seguir.

·
CAST
Francesc Xavier es viticultor y el enólogo de la familia. Siempre ha sido amante de la tierra y de la viña, la elaboración es importante, pero el buen producto que se debe obtener de la tierra no es cosa fácil. Y menos si tienes las inclemencias del tiempo que te miran y provocan desde el cielo.
Desde pequeño ha seguido los pasos de su padre y su abuelo Sebastià, enamorado de la tierra, la viña y ahora del vino. Realiza con entusiasmo el proyecto iniciado junto con sus padres y hermanos para conseguir un sueño familiar.
Desde siempre ha intentado trabajar la tierra de la forma más ecológicamente posible y a partir de la cosecha 2007 se ha entrado en el CCPAE para obtener el primer vino ecológico. Siempre ha creído que la conservación del ecosistema, fauna y flora es el camino a seguir.
·
ENG
Francesc Xavier is grower and winemaker of the family. It has always been a lover of the earth and the vine, the development is important, but it's not easy to obtain the best product above all when the weather is inclement.
Since little he has followed the footsteps of his father and grandfather Sebastià in love with the land, the vineyard and wine now. He performes with enthusiasm the project started with their parents and siblings for a family dream.
Has always tried to work the land as ecologically as possible and from the 2007 ´s harvest Mas de Masos has entered in the CCPAE producing the first organic wine. Francesc Xavier has always believed that the conservation of the ecosystem, flora and fauna is the way forward.

lunes, 23 de marzo de 2009

FARIGOLA i XOC


CAT
Ells són Farigola i Xoc, yegua i gos que ens acompanyen des de fa 15 anys i són com de la familia. Justament dissabte passat, dia d'inici del nostre blog va morir Xoc. Amb ell li dediquem aquest blog per haver-nos donat tantes alegries tots aquests anys.
·
CAST
Ellos son Farigola y Xoc, yegua y perro que nos acompañan desde hace 15 años y son como de la família. Justamente el pasado sábado, día de inicio de nuestro blog murió Xoc. Con él le dedicamos este blog por habernos dado tantas alegrías todos estos años.
·
ENG
They are Farigola and Xoc, mare and dogs have been living with us for 15 years and they are family's members. Unfortunately the 28th of march, day of our blog Xoc died. For this reason and above all because it gave us so much joy all these years we want to dedicate him this blog

domingo, 22 de marzo de 2009

Raim / Uva /Grape


Aquesta foto la vam fer el setembre passat abans de la verema. Es tracta de la varietat Garnatxa, una de les autóctones de la zona i el nostre diamant per aconseguir els vins Mas de Masos.
·
Esta foto la hicimos en septiembre pasado antes de la vendimia. Se trata de la variedad Garnacha, una de las autóctonas de la zona y nuestro diamante para conseguir los vinos Mas de Masos.
·
This photo was taken last September before the harvest. This is the Garnacha, a typical grape quality of this area and our diamond for producing the Mas de Masos's wines.

sábado, 21 de marzo de 2009

Benvinguda/Bienvenida/Welcome


CAT
Estimats amics, volem que aquest BLOG sigui un lloc de trobada, on poder compartir amb vosaltres experiències, sensacions i opinions des de qualsevol racó del món.
Si vols enviar-nos fotografies o comentaris que tinguis sobre el nostre celler, te les publicarem amb molt de gust. Benvinguts!!!
Francesc Capafons des de Falset, Catalunya, Spain.
·
CAST
Estimados amigos, queremos que este BLOG sea un lugar de encuentro, donde poder compartir con vosotros experiencias, sensaciones y opiniones desde cualquier rincón del mundo.
Si quieres enviarnos fotos o comentarios que tengas sobre nuestra bodega, te las publicaremos con mucho gusto. Bienvenidos!!!
Francesc Capafons desde Falset, Catalunya, Spain.
·
ENG
Dear friends, we wish this BLOG is a place where you can share experiences, feelings and opinions from all over the world.
If you want to send photos or comments you have about our winery will publish with pleasure. Welcome!!!
Francesc Capafons from Falset, Catalunya, Spain.

Francesc i Montserrat

Francesc i Montserrat

Inaugurem Blog

CAT
Estimats amics, sóc Francesc Capafons, fundador d'aquest celler CAPAFONS-OSSÓ, que juntament amb la meva dona Montserrat i els meus cinc fills, estem veient créixer dia a dia amb il lusió i molt d'esforç.
Avui primer dia de la primavera 2009 inaugurem aquest Blog amb l'objectiu d'acostar-nos més a vosaltres i que pogueu conèixer què fem i què ens motiva per seguir endavant.
Gràcies per estar aquí, una abraçada!
·
CAST
Estimados amigos, soy Francesc Capafons, fundador de esta bodega CAPAFONS-OSSÓ, que junto a mi mujer Montserrat y mis cinco hijos, estamos viendo crecer día a día con ilusión y mucho esfuerzo.
Hoy primer día de la primavera 2009 inauguramos este Blog con el objetivo de acercarnos más a vosotros y que podais conocer qué hacemos y qué nos motiva para seguir adelante.
Gracias por estar ahí, un abrazo!
·
ENG
Dear friends, I am Francesc Capafons, founder of this winery CAPAFONS-OSSÓ who along with my wife Montserrat and my five children, we see growing every day with enthusiasm and hard work.
Today, first day of spring 2009 we open this blog in order to get closer to you and that you know what we do and what motivates us to move forward. Thanks for being there, a hug!