viernes, 27 de marzo de 2009

VI-ZZA TAST

Respon a la idea de continuar oferint la possibilitat als cellers i/o cooperatives de les dues denominacions d’origen de la nostra comarca del Priorat d’un espai, d’un indret, en definitiva, d’un lloc on poder exposar, expressar i tastar en les millors condicions els seus vins i, altrament, el Restaurant La Vi-zzeria vol continuar fent palesa la seva essència donant suport a la cultura del vi de la nostra comarca.

Fruït de la coincidència i la necessitat entre les dues parts o actors - productor (celler) i client (restaurant); creiem que no podem deixar passar el temps i les oportunitats per a continuar informant de la qualitat i el nivell dels nostres vins i , sobretot, del treball i del gran esforç dels nostres viticultors i enòlegs que dia a dia, any rera any i collita rera collita fan del raïm una expressió, un art i una forma de vida.

Amb el “Vi-zza tast” pretenem això... parlar, tastar els grans vins del Montsant i el Priorat i menjar, perquè no, una pizza que pugui maridar perfectament amb els aromes i les notes dels vins que es presentin o bé un altra plat que des del restaurant ens oferiran com a menú.

També, al llarg d’aquella setmana a partir del tast, el Restaurant La Vi-zzeria continuarà oferint el menú anomenat “La Vi-zza de la Setmana” que pel preu de 12 euros es podrà gaudir d’una pizza + una copa del vi presentat + un postre i cafè.

El calendari està pràcticament tancat. Començarà el proper 2 d’abril i acabarà el 25 de juny.

Aquests son alguns dels actors – productors que ens acompanyaran:

El tret de sortida d’aquesta iniciativa serà el dijous 2 d’abril, i tindrà com a protagonista els vins del celler Capafons-Ossó.

Hi haurà més trobades:

el dijous 9 d’abril amb el Celler Vinyes Domènech (DO Montsant);

el 16 d`abril celler Dosterras (DO Montsant);

el 23 d’abril La Cooperativa de Falset (DO Montsant) i

el 30 d’Abril (Tast de Vins del Montsant 2004 amb Fernando Zamora, degà de la Facultat d’Enologia de la URV de Tarragona).

També, el 7 de maig, el 14 maig un maridatge amb el celler Can Blau (DO Montsant); el 21 de maig celler Viñedos de Ithaca (DOQ Priorat) amb Silvia Puig i el 28 de maig Cims de porrera, amb Adriá Perez, etc…

Les jornades continuaran durant el mes de juny amb convidats d’excepció.

·

CAST

Responde a la idea de continuar ofreciendo la posibilidad a las bodegas y / o cooperativas de las dos denominaciones de origen de nuestra comarca del Priorat de un espacio, de un lugar, en definitiva, de un lugar donde poder exponer, expresar y degustar en las mejores condiciones sus vinos y, por otra parte, el Restaurante La Vino-zzeria quiere continuar haciendo patente su esencia apoyando la cultura del vino de nuestra comarca.
Fruto de la coincidencia y la necesidad entre las dos partes o actores - productor (bodega) y cliente (restaurante); creemos que no podemos dejar pasar el tiempo y las oportunidades para continuar informando de la calidad y el nivel de nuestros vinos y, sobre todo, del trabajo y del gran esfuerzo de nuestros viticultores y enólogos que día a día, año tras año y cosecha tras cosecha hacen de la uva una expresión, un arte y una forma de vida.
Con el "Vino-zza cata" pretendemos eso ... hablar, catar los grandes vinos del Montsant y el Priorat y comida, porque no, una pizza que pueda maridar perfectamente con los aromas y las notas de los vinos que se presenten o bien otro plato que desde el restaurante nos ofrecerán como menú.
También, a lo largo de esa semana a partir de la cata, el Restaurante La Vino-zzeria continuará ofreciendo el menú llamado "La Vino-zza de la Semana" que por el precio de 12 euros se podrá disfrutar de una pizza + una copa del vino presentado + un postre y café.
El calendario está prácticamente cerrado. Comenzará el próximo 2 de abril y terminará el 25 de junio.
Estos son algunos de los actores - productores que nos acompañarán:
El pistoletazo de salida de esta iniciativa será el jueves 2 de abril, y tendrá como protagonista los vinos de la bodega Capafons-Ossó.
Habrá más encuentros:
el jueves 9 de abril con la Bodega Viñas Domènech (DO Montsant);
el 16 de abril bodega Dosterras (DO Montsant);
el 23 de abril La Cooperativa de Falset (DO Montsant) y
el 30 de Abril (Cata de Vinos del Montsant 2004 con Fernando Zamora, decano de la Facultad de Enología de la URV de Tarragona).
También, el 7 de mayo, el 14 de mayo un maridaje con la bodega Can Blau (DO Montsant), el 21 de mayo bodega Viñedos de Ithaca (DOQ Priorat) con Silvia Puig y el 28 de mayo Cims de porrera, con Adriá Perez, etc ...
Las jornadas continuarán durante el mes de junio con invitados de excepción.

·

ENG

Responds to the idea of continuing to offer, to the wine cellars and /or cooperatives of the two denominations of origin of the Priorat, spaces, and places where exhibit, express and enjoy in the better conditions their wines.Then the Restaurant Vino-zzeria wants to continue supporting its core wine culture in our region.
We, the producer (winery) and client (restaurant), believe that cannot waste the time and opportunities to continue reporting on the quality and level of our wines and, above all work and great efforts of our winegrowers and winemakers who day by day, year by year harvest by harvest consider the grape as an expression, an art and a way of life.
With the "Vino-ZZA tasting" we want that ... speak, taste the great wines of Montsant and Priorat and food, why not, a pizza that can join perfectly with the aromas and notes of the wines to be presented, or another dish that the restaurant will offer us in the menu.
Also, during this week of tasting, the restaurant will offer Vino-zzeria menu called "The Vino-ZZa of theweek" that for just 12 euros you can enjoy a pizza & a drink + wine + a dessert and coffee.
The schedule is almost closed. It will begin next April 2 and ends on June 25.
These are some of the actors - producers who will be with us:
The start of this initiative will be on Thursday the 2nd of April and the star will be the wine-cellar Capafons Ossó.
There will be more meetings:
Thursday, April 9 with the Winery Viñas Domenech (DO Montsant);
16 April wine cellar Dosterras (DO Montsant);
23 April LCCU Falset (DO Montsant) and
30 April (Wine Tasting of 2004 Montsant Fernando Zamora, Dean of the Faculty of Oenology of the URV in Tarragona).
Also, the 7th and the 14 of May the cellar Can Blau (DO Montsant) , the 21st of may Vineyards winery in Ithaca (DOQ Priorat) Silvia Puig and the 28of May Cims Porrera, with Adrian Perez , etc ..
The conference will continue during the month of June with exceptional guests.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Francesc i Montserrat

Francesc i Montserrat

Inaugurem Blog

CAT
Estimats amics, sóc Francesc Capafons, fundador d'aquest celler CAPAFONS-OSSÓ, que juntament amb la meva dona Montserrat i els meus cinc fills, estem veient créixer dia a dia amb il lusió i molt d'esforç.
Avui primer dia de la primavera 2009 inaugurem aquest Blog amb l'objectiu d'acostar-nos més a vosaltres i que pogueu conèixer què fem i què ens motiva per seguir endavant.
Gràcies per estar aquí, una abraçada!
·
CAST
Estimados amigos, soy Francesc Capafons, fundador de esta bodega CAPAFONS-OSSÓ, que junto a mi mujer Montserrat y mis cinco hijos, estamos viendo crecer día a día con ilusión y mucho esfuerzo.
Hoy primer día de la primavera 2009 inauguramos este Blog con el objetivo de acercarnos más a vosotros y que podais conocer qué hacemos y qué nos motiva para seguir adelante.
Gracias por estar ahí, un abrazo!
·
ENG
Dear friends, I am Francesc Capafons, founder of this winery CAPAFONS-OSSÓ who along with my wife Montserrat and my five children, we see growing every day with enthusiasm and hard work.
Today, first day of spring 2009 we open this blog in order to get closer to you and that you know what we do and what motivates us to move forward. Thanks for being there, a hug!