jueves, 11 de junio de 2009

VISITAN'S / VISITANOS / VISIT US


CAT.
Hola amics, amb aquest blog el que busquem és la oportunitat de parlar directament amb el consumidor, establir un contacte directe vosaltres i coneixer les vostres opinions. La vostra llealtat vers els nostres vins és el que més ens motiva a seguir fent vins sincers i amb caràcter. Us deixem un retall de les nostres vinyes com si fossin un jardí...i esperem les vostres visites. Una abraçada!
ESP.
Hola amigos, con este blog lo que buscamos es la oportunidad de hablar directamente con el consumidor, establecer un contacto directo vosotros y conocer vuestras opiniones. Vuestra lealtad hacia nuestros vinos es lo que más nos motiva a seguir haciendo vinos sinceros y con carácter. Os dejamos un recorte de nuestros viñedos como si fueran un jardín ... y esperamos vuestras visitas. Un abrazo!
ENG.
Hello friends, this blog is what we want the opportunity to speak directly to the consumer, to establish a direct contact you and know your opinions. Your loyalty to our wines is what most motivates us to continue making wines with character and sincere. We let our vineyards trimmed like a garden ... and hope your visits. Hug!

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Francesc i Montserrat

Francesc i Montserrat

Inaugurem Blog

CAT
Estimats amics, sóc Francesc Capafons, fundador d'aquest celler CAPAFONS-OSSÓ, que juntament amb la meva dona Montserrat i els meus cinc fills, estem veient créixer dia a dia amb il lusió i molt d'esforç.
Avui primer dia de la primavera 2009 inaugurem aquest Blog amb l'objectiu d'acostar-nos més a vosaltres i que pogueu conèixer què fem i què ens motiva per seguir endavant.
Gràcies per estar aquí, una abraçada!
·
CAST
Estimados amigos, soy Francesc Capafons, fundador de esta bodega CAPAFONS-OSSÓ, que junto a mi mujer Montserrat y mis cinco hijos, estamos viendo crecer día a día con ilusión y mucho esfuerzo.
Hoy primer día de la primavera 2009 inauguramos este Blog con el objetivo de acercarnos más a vosotros y que podais conocer qué hacemos y qué nos motiva para seguir adelante.
Gracias por estar ahí, un abrazo!
·
ENG
Dear friends, I am Francesc Capafons, founder of this winery CAPAFONS-OSSÓ who along with my wife Montserrat and my five children, we see growing every day with enthusiasm and hard work.
Today, first day of spring 2009 we open this blog in order to get closer to you and that you know what we do and what motivates us to move forward. Thanks for being there, a hug!